Om oss

BARNSJUKGYMNASTERNA & NORRTÄLJE FYSIOTERAPI


Gunilla Lundahl

Leg. sjukgymnast, magisterexamen
Specialist inom Pediatrikgunilla[@]barnsjukgymnasterna.se

Annika Elisson

Leg. sjukgymnast, magisterexamen
Pågående specialistutbildning inom Pediatrik

annika[@]barnsjukgymnasterna.se

Med vår samlade kompetens täcker vi kunskapsområden som habilitering, barnneurologi, neuropsykiatri, ortopedi mm


Våra största diagnosgrupper är i storleksordning;

Rygg/nacke

Avvikande motorik

Stress/ångest

Torticollis/plagiocefali

Huvudvärk

Exempel på övriga diagnoser är tågång, frakturer, ätstörningar, ADHD/Asperger, knä-fotproblem.


Vi tar emot ärenden med och utan remiss.

Remittenter är Skolhälsovården, Barnavårdscentraler, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barnläkarmottagningen, husläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus m.fl.


Tiden för första kontakt varierar. Vår ambition är att alla ska ha fått kontakt inom 14 dagar.

Barn som är yngre än 1 år prioriteras och kontaktas inom 1 vecka. Vissa andra prioriteringar förekommer.


Vår telefonsvarare gör att vi har en god tillgänglighet. Vid intalat meddelande ringer vi tillbaka så snart vi har möjlighet.